Time to Results < 3 hours
Matrix Compatibility Beer, environmental, liquid culture
Assay Configuration Quanlitative and semi-quantitative
Specification Megasphaera species: Megasphaera cerevisiae, Megasphaera paucivorans, Megasphaera sueciensis
Pectinatus species: Pectinatus frisingensis, Pectinatus cerevisiiphilus, Pectinatus haikarae